O firmie

Nasza pracownia jest od lat prężnie funkcjonującym biurem projektowym. Na Państwa zlecenie wykonamy projekt i dopilnujemy jego realizacji w kraju lub poza jego granicami.

Nad realizacją zleconych nam projektów pracuje zespół architektów, którzy opracowują projekty i koordynują pracę współpracujących z nami specjalistów innych branż. Potencjał ludzki oraz fachowa wiedza wspomagana najnowszym oprogramowaniem komputerowym pomoże Państwu w ocenie procesu projektowego i podjęciu właściwych decyzji.

Na Państwa zlecenie wykonamy projekty architektoniczne, budowlane i wykonawcze, dbając o wszystkie uzgodnienia formalne i prawne. Mamy doświadczenie w prowadzeniu nadzorów budowlanych – autorskich i inwestorskich.

Energooszczędne / pasywne

Nasze doświadczenie nabyte przez lata w tematyce energetyki cieplnej budynków pozwala nam wykonać również obecnie coraz bardziej pożądane budynki energooszczędne i pasywne.

Profesjonalną jakość

Oferujemy profesjonalną jakość opracowań. Kończymy prace w terminie i w ramach wspólnie ustalonego budżetu.

Scroll to Top